Gerard Weideveld
LinkedIn
UniTask Management B.V. / Ideemeesters
Fabriek aan de Eem
Heliumweg 40
3812 RE Amersfoort
T: +31 33 200 3900
E: info (at) unitask.nl
".$gw_subtitle."
".$gw_subtext."
Magische Momenten

Draadloos internet in de Tweede Kamer

In 2011 werd Gerard gevraagd een draadloos (WiFi) netwerk te realiseren voor de Tweede Kamer der Staten Generaal

De politieke omgeving leverde, met de verschillen in beleid en doelstellingen van de fracties, een interessant speelveld op deze opdracht. Een omgeving waar Gerard goed mee uit de voeten kan. De uitdaging werd nog verder vergroot door de uitgebreide lijst eisen en wensen van de Tweede Kamer Zo diende het netwerk binnen verschillende (fysiek gescheiden) gebouwen beschikbaar te worden gesteld, moesten grote aantallen apparaten kunnen worden gekoppeld en werd van de internetverbinding verwacht dat deze ronduit snel zou zijn. Daarnaast moest politiek én publiek er gebruik van kunnen maken, inclusief officiële gasten en medewerkers van ministeries, uiteraard zonder dat de verschillende doelgroepen elkaar konden "afluisteren". Beveiliging van het netwerk was dus van groot belang. Tot slot stelden de monumentale of onder architectuur gebouwde panden zeer specifieke eisen aan de bekabeling en apparatuur.

Alle eisen en wensen zijn gehonoreerd. Het netwerk is, zonder het politieke proces te verstoren, in 2011 gerealiseerd en, met veel succes, in gebruik genomen door zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer.

Lees hier wat Johan de Zoete, Programmamanager Dienst Automatisering van de Tweede Kamer, zegt over de realisatie van het WiFi-netwerk.

Raken, inspireren, boeien...

Wolftrackers
Wolftrackers (wat een prachtige dieren) is een voorbeeld van wat Gerard raakt, boeit of inspireert. Meer voorbeelden hiervan vind je hier.

Foto's van Gerard Weideveld door DiaDame Portret Fotografie