Gerard Weideveld
LinkedIn
UniTask Management B.V. / Ideemeesters
Fabriek aan de Eem
Heliumweg 40
3812 RE Amersfoort
T: +31 33 200 3900
E: info (at) unitask.nl
".$gw_subtitle."
".$gw_subtext."
Magische Momenten

Magische Momenten

Voetballers herinneren zich hun hele leven een paar specifieke doelpunten, of acties. De momenten die extra mooi waren. De momenten waarop alles klopte, waarop ze boven zichzelf uitstegen. De magische momenten. De goal van Marco van Basten tegen Rusland in de finale van het EK 1988 is misschien wel zo'n moment.

Gerard kent die momenten ook. Hij heeft bijna 25 jaar ervaring, waarvan ruim 15 jaar als zelfstandig ondernemer. Vrijwel al zijn opdrachten heeft hij succesvol afgerond. Iets om met een goed gevoel op terug te kijken. En op een deel van zijn werk is hij extra trots. En dat zijn die magische momenten...

Omhaal in de Tweede Kamer

In 2011 heeft hij zijn tanden gezet in de realisatie van een draadloos netwerk voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. De verschillende locaties, de rijksmonumentale of onder architectuur ontworpen gebouwen, de politieke omgeving, de verschillende doelgroepen met ieder eigen kenmerken en eisen, de vereiste beveiliging en de forse lijst aanvullende eisen en wensen maakten dit tot een uitdagende opdracht. Een opdracht die Gerard niet alleen succesvol wist af te ronden maar waarbij hij ook nog in staat bleek de verwachtingen ruimschoots te overtreffen.

Hakballetje voor Sterrekind en het Sophia

Rond 2000 raakte Gerard betrokken bij Stichting Sterrekind en het Erasmus MC-Sophia. Voor beide organisaties bedacht en realiseerde hij voorzieningen voor zieke kinderen om, met behulp van ICT, hun kwaliteit van leven te verbeteren. Erkenning voor de pioniersrol kwam van Kennisland dat beide projecten uitnodigde om, samen met vijf andere projecten die zich met dezelfde doelstelling bezighielden, het netwerk 'ff contact :-)', op te richten. Het, voor die tijd, innoverende karakter van zijn projecten in combinatie met het werken voor een doelgroep die wel een steuntje in de rug kan gebruiken, maakt dat Gerard met extra trots terugkijkt op deze periode.

Meer balletjes in de kruising

De gemeente Amsterdam wlde in 2004 een nieuwe netwerkinfrastructuur realiseren. Een netwerk dat alle stadsdeelkantoren en het stadhuis met elkaar zou verbinden. Het ging moeizaam, al een aantal jaar. Gerard raakte bij dit project betrokken en zorgde ervoor dat binnen vijf maanden de centrale voorzieningen waren gerealiseerd en het eerste stadsdeelkantoor was aangesloten. Het project was vervolgens zelf in staat om, met de blauwdruk van de eerste aansluiting in de hand, de verdere uitrol te verzorgen.

Voor nl.tree, een samenwerkingsverband van de Nederlandse kabelmaatschappijen, gaf Gerard leiding aan het project Kennisnet. Het project had tot doel 11.000 onderwijsinstellingen uit het Primair en Voortgezet Onderwijs en de Beroeps en Volwassenen Educatie alsmede content providers (musea, bibliotheken, educatieve uitgevers, enz.) aan te sluiten op internet. Gerard zorgde dat de pilot succesvol werd afgesloten en leidde de onderhandelingen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW). In 2000 is het contract getekend en is Kennisnet (verder) gerealiseerd.

Voor Ericsson Denemarken ontwikkelde Gerard in 1996 een Electronic Data Interchange (EDI) module, geïntegreerd in hun centrale bedrijfssysteem. Documenten zoals facturen en inkooporders, die tot dat moment op papier werden uitgewisseld, werden door de software elektronisch en zonder menselijke interventie, verwerkt. Met deze module realiseerde Ericsson forse besparingen op papier-, porto- en personeelskosten. Daarnaast werd de snelheid waarmee de documenten werden verwerkt, aanzienlijk verhoogd. De module is later, door een Engels automatiseringsbedrijf, als zelfstandig product op de markt gebracht.


Raken, inspireren, boeien...

Good News from Finland
Good News from Finland (kijken naar wat er wèl is!) is een voorbeeld van wat Gerard raakt, boeit of inspireert. Meer voorbeelden hiervan vind je hier.

Foto's van Gerard Weideveld door DiaDame Portret Fotografie