Gerard Weideveld
LinkedIn
UniTask Management B.V. / Ideemeesters
Fabriek aan de Eem
Heliumweg 40
3812 RE Amersfoort
T: +31 33 200 3900
E: info (at) unitask.nl
".$gw_subtitle."
".$gw_subtext."
Magische Momenten

Leefregels

Help is defined by the recipient - Peter Drucker

Een situatie die door niemand als een probleem wordt ervaren is geen probleem. Het Superman-pak mag dan dus ook gewoon in de kast blijven hangen...

 

It takes two to tango - Al Hoffman en Dick Manning

Een goede oplossing kan alleen maar tot stand komen als degene die een situatie als een probleem ervaart ook daadwerkelijk participeert in het oplossen ervan.

 

Dress for success - John T. Molloy

Zorg er voor dat de juiste mensen met de juiste vaardigheden aan tafel zitten.

 

Wie goed doet, goed ontmoet

Delen waar het kan en omgaan met elkaar op basis van respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid.


Raken, inspireren, boeien...

Het IK boek
Het IK boek (ontdek je missie!) is een voorbeeld van wat Gerard raakt, boeit of inspireert. Meer voorbeelden hiervan vind je hier.

Foto's van Gerard Weideveld door DiaDame Portret Fotografie